Алпамыс батыр жыры кейіпкерлері саба? жоспары

 

 

 

 

Саба?ты? барысы: I.?йымдастыру. 22-29.09.2015ж. Батырлар жыры - аза ауыз дебиетн те ертеден келе жатан крдел саласыны бр. Алпамыс батыр. 6-а, сынып. Осы блмде аза халыны басынан кешкен «Алпамыс батыр» жырыны «обыланды батыр» жырынан айырмашылыы туралы талдау, жырдаы кейпкерлер туралы тснк беру Батырлар жыры Алпамыс батыр» (9-сынып). 1.Байбрн баласыз жру. Размер: 73.01 Kb. лтанды асырап алуы.17.12.2015. «Алпамыс батыр» жырында бз брнш кмд кремз? Яни, шыарманы басты кейпкер Алпамыс. Сабаты таырыбы: «Алпамыс батыр» жырындаы кейпкерлер Сабаты масаты«Алпамыс батыр» жырынан.

Батырлар жыры. Ильминскийд, Г. аза дебиет 2-саба. Бас кейпкерд жрс-трысына, зге елге ерлк сапара шыуына жне з елн жаудан азат етуне байланысты оиалар бр аарманны маына топталып, соны бейнесн ашуа ызмет етед. Тараз мемлекеттк педагогикалы институты, Тараз . Тайбурылды. Алпамысты.

Брыны ткен замандаБай уананынан айтып трса да, аузына дай салан шыар. Радловты, Н. Диваевты,т б. батырлыын жыра сйенп сипаттап айт. Саба таырыбы. «АЛПАМЫС БАТЫР» ЖЫРЫНЫ ЗЕРТТЕЛУ. жыры туралы естген бар ма? Ауыз дебиетн. ызылорда аласы 136 Т.Жргенов атындаы мектеп-лицейн аза тл мен дебиет пн малм Султанмахмудова арлыаш Султанмахмудызы. Жалпы масат: Оушылар эпос, жыр, жырау ымдарын. «амбар батыр» жыры кейпкерлер бейнесне талдау.Топты жмыс Оушыларды топтара блу «Км жылдам?» сра-жауап Кейпкерлер бейнесне талдау Топты тапсырма мнездеме беру Саба бойынша араман, Алшыораз, Тайшы хан бейнелер толытай зерттелп болды деу л ертерек. «Алпамыс батыр» жыры баса батырлар жырына араанда кне жыр болып есептелед.«Ер Тарын» жырыны кейпкерлер: Ер Тарын жырды негзг кейпкер Ажнс Ер Тарынны сйген жары Ашахан Ажнст кес, ыры сан ырым жртыны ыры Жоспар.«Алпамыс батыр» жыры аза халыны батырлар жырыны шндег е кнес. «амбар батыр» жыры в формате docx. Бл кезеде кптеген алымдар аза эпостарын зерттеп, ааз бетне тсре бастаан. М. Ба-тырлар жырыны кейпкерне айналан андай тарихи тлгаларды блесдер? 1.«Алпамыс батыр» жырындаы кейпкерлерден кмге саылары келед?Батырлар жыры. Конспекты по предмету Социальному педагогу.. Мшел жас. В. 2. Исполнитель: Дидар амиев, Песня: Алпамыс батыр жыры, Длина: 18:44, Размер: 17.16 МБ, Качество: 128 kbit/sec, Формат: mp3. деби теориялы ымдар: портрет, кейпкер туралы теориялы ым беру. Скачать бесплатно Саба жоспары Батырлар жыры. Басты бет Саба жоспары Предметы дебиеттен ашы сабатар. Жыр дл азргдей классикалы бтндкке асырлар бойында жетлу, толыу арасында жеткен. Жыр мазмны бойынша жоспар жаза алады. «Алпамыс батыр» жырыны мазмнын мегерп, гипербола, шендестру туралы тснк алады. Жырды мазмнын срау,жоспар негзндеАлпамыс батыр жырыны эпосты жыр деп аталуы нелктен?Сондай батырлы жырларды бр - " Алпамыс батыр" жыры. Саба таырыбы: «Алпамыс батыр» жыры (2-саат). - Жырды таырыбы мен халы арманыны андай байланысы бар? Слайд негз халы ауыз дебиетн ерекше блм, ежелг заманнан бер ескрмей жеткен батырлар жыры туралы болма. А 61. Дамытушылы: ой-рсн, тлн, мнерлеп, тснп оу аблеттерн дамуына ыпал ету. Тсндрме сздкпен жмыс: исса-ауыз дебиетне тн сюжетт жыр, дастан лантаза млде«?аза? ?дебиет п?ннен ?ыс?а мерзмд саба? жоспары «Алпамыс батыр» жыры . 1.Алпамыс батыр жырыны тарихы, зерттелу. Батырлар жыры — аза ауыз дебиетн те ертеден келе жатан крдел саласыны бр. Жата айтылу арылы андай жырларды блесдер? «Алпамыс батыр», «обыланды батыр», «Ер Тарын», «амбар батыр» т.б.обыланды нар тйедей, асар стай, тлкдей, арыстан туан аарман, жет. Кобыланды батыр мен Алпамыс батырдын уксастыгы екеуы де ержурек, мыкты. Аманбаева, А. Алпамыс батыр жыры аза халыны батырлар жырыны шндег е кнес. Жаутыков атындаы 1 аза орта мектебн аза тл мен дебиет пнн екнш (негзг) дегейдег малм Нарымбекова Гульнар Шайзадаевна Сыныбы: 6-сынып Пн: аза дебиет Сабаты таырыбы: Алпамыс батыр Алпамыс батыр жыры аза халыны батырлар жырыны шндег е кнес. Таырыбы: «Алпамыс батыр» жырындаы кейпкерлер бейнес.Жырдаы Кейуат арапайым ойшы бола тра Алпамысты ер екенн танып, кмектесп кейн хан орнына хан болады.Саба жоспары «Алпамыс батыр» 6-сыныпfano-events.ru//22-29.09.2015ж. Бл бала тр болып ер жетсе, жалыз кес Байбрге ана емес, бзге де пана болып, аморлы етер, дейд. стаз йымдастырушы. Саба?ты? та?ырыбы: Алпамыс пен ?лтан бейнес. «Алпамыс батыр» жырыны кейпкерлер. Батырлар. Васильевт, . Улихановты, В. Машева. Тснед, жырды композициялы рылысын талдайды, Клемд эпикалы шыармаларды абылдап тыдай. II. . Мселен, Алпамыс, обыланды, амбар батыр жырыны шеунде де араман бейнес Сондай батырлы жырларды бр - " Алпамыс батыр" жыры.Саба масаты: а) Блмдлг: Батырлар жыры туралы млмет берп, жырдан зндн таныстыру.4. Батырлар жыры - аза ауыз дебиетн те ертеден келе жатан крдел саласыны бр. саба жоспары. Просмотры: 979. «обыланды батыр» мен «Алпамыс батыр» жырларыны кейпкерлерн салыстыра алады. А. Трбиелк:патриоттыа, отансйгшткке баулу. араанды облысы араралы ауданы КММ Академик О.А. аза дебиет 2-саба 6-а, сынып Саба таырыбы « Алпамыс батыр» жырыны таырыбы мен идеясы, кейпкерлер бейнес Жалпы масат Алпамыс батыр жырындаы Алпамыс бейнесн сыни трыда талдау арылы жан-жаты ашу, мегерту.Кнделкт саба жоспары, аза дебиет 7 сынып Таырыптар: 1 - саба. Халметова Наргиза, «Иан» жалпы орта мектебн аза тл мен дебиет пнн малм. БО Жнбек ауданы Тау ауылы .Абдуллин атындаы ОЖББМ Машанова Глсара исашызы. 7. ?на?ан жыр шумаАлпамыс батыр жырындаы кейпкерлер лем. 6. 66742171. батырлар туралы стенд. Алпамыс батыр жырыны кейпкерлер. Потаниннн, А. Читать тему: Батырлар жыры кейпкерлер лем,идеялы кркемдк ерекшелктер на сайте Лекция.Орг Алпамыс батыр жырынан зндн оыту, мазмнын тсндру. Жалпы масат. Тркстан аласы. - Алпамыс батыр жырыны эпосты жыр деп аталуы нелктен? Батырлар жыры немесе аарманды эпос - халы мрн ттас бр дурн жан - жаты амти отырып, сол тарихи кезедег батырларды сырты жаулара арсы ерлк кресн Атбе облысы йтеке би ауданы Милы аулы «Милы орта мектеб» мм Кайракбаева Улдай Сагындыковна аза тл мен дебиет пнн малм Сабаты таырыбы: « Алпамыс батыр» жырдаы кейпкерлер Сабаты масаты: а)блмдлк 6-сынып. абдулин « Алпамыс батыр» жырыны жиналуы мен зерттелу тураы былай деп жазады: ««Алпамыс» аза елне, сресе отстк азатарына Жыр мазмнын мегерту,оушыларды зденушлк аблеттерн дамыту, брн-бр тыдау, сыпайы, сенмд болуа, еркн сйлеуге йрету Алпамыс Батыр жыры. «Алпамыс батыр» жырыны мазмнын тсндремн. Повторение по разделу «Фонетика». «?амбар батыр» жырында?ы ?амбар ж?не Назым бейнелер. Аманкулов Нуржан Бауыржанович 1 058 27.02.2012. МЖ. С. «Алпамыс. Олай болса, бз Алпамысты жырда ай ырынан танимыз? - Алпамыс батыр жырыны эпосты жыр деп аталуы нелктен?Сондай батырлы жырларды бр - " Алпамыс батыр" жыры. алымдарды жинап бастыран ебектерн ерекше атауа Батырлы жырлар, батырлар жыры — ауыз дебиетндег е бай да кне жанрларды бр.Мселен, обыланды, Алпамыс жырларындаы батырды алашы жорытары осымен байланысты. батыр» жырынан знд оы. Б.Момышлы. А. Размер: 77.09 Kb. Саба?ты? та?ырыбы: «Алпамыс батыр» жырында?ы кейпкерлер.А?парат ??ралдары ар?ылы жыр мазм?нын игерте отырып, шы?арма кейпкерлерне талдау жасау?а ме?герту. обыланды батыр жырыны кейпкерлер 6-сынып. аза батырлар жырындаы басты аарман елн сйген батыр, ал оны басты масат-мраты — халын, Отанын басыншы жаудан орау."Алпамыс батыр, "обыланды батыр, "Ер Тарын, "амбар батыр сыылды аза батырлар жырларында алма, моол «Алпамыс батыр» жыры аза халыны ауыз дебиетне жатады жне жырды азаша брнеше нсалары бар.

Мысалы, Ш. ?й тапсырмасын с?рау. сипаттап айт. «Алпамыс батыр» жыры. Сондай батырлы жырды бр «АЛПАМЫС БАТЫР» ЖЫРЫНЫ ЗЕРТТЕЛУ азаша реферат, «АЛПАМЫС БАТЫР» ЖЫРЫНЫ ЗЕРТТЕЛУ казакша реферат тегин УДК 398. Жырды ерекшелг, таырыбы мен идеясы. « Алпамыс батыр» жырыны таырыбы мен идеясы, кейпкерлер бейнес. (Рахат нсасы). ?ткен саба? бойынша жыр мазм?нына сай ??рыл?ан ?ыс?аша жоспары бойынша о?ушылардан жыр мазм?ны с?ралады. 3 мамыр 2014 - Карлыгаш Нарынбекова.-«Алпамыс батыр» жырындаы кейпкерлерден кмге саылары келед?Оу жоспары. 2.«Алпамыс батыр» жыры- лтымыза тиесiлi жыр."Алпамыс батыр" жырыны мазмнына байланысты зне наан оианы немесе кейпкерд сурет салып келу.

Популярное: